Nyt fra DAN-EX

Se teknologien og ideen bag Ex produkterne

En eksplosiv atmosfære er et resultat af blandingen med luft, under atmosfæriske betingelser og brandfarlige stoffer
i form af gas, damp, pulver, fibre, som, når antændt, tillader forbrændingsprocessen spreder sig og tillader selv-
opretholde formering.

DAN-EX introducerer en ny produktlinje